หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมการอบรมสะเต็มศึกษา  

     

+++คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมเข้าร่วมการอบรม STEM Education ในระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษา ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : Warranipit Pala
วันที่ประกาศ : 2561-05-17