.

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 

  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

         

          

        โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เดิมชื่อโรงเรียนผดุงปัญญานาโบสถ์ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ    เดิมเป็นสาขาของ   โรงเรียนผดุงปัญญา และได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นเอกเทศ เมื่อปี 2534 และต่อมาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู - อาจารย์ นักเรียนและประชาชน มีความประสงค์เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเพื่อความเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม โดยได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2544 ปัจจุบันเปิดทำการเรียน การสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4

ที่ตั้ง / ขนาด

ตั้งอยู่เลขที่ 255 หมู่ 7 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอ วังเจ้า จังหวัดตาก มีเนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน จำแนกเป็น  ที่สาธารณประโยชน์ 24 ไร่    ที่เอกชนบริจาค 8 ไร่ 2 งาน

สภาพชุมชน รอบบริเวณที่ตั้งโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม

ตำบลนาโบสถ์ ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านลาดยาว

หมู่ที่ 2 บ้านเพชรชมพู

หมู่ที่ 3 บ้านตะเคียนด้วน

หมู่ที่ 4 บ้านนาโบสถ์

หมู่ที่ 5 บ้านวังตำลึง

หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พรสวรรค์

หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง

หมู่ที่ 8 บ้านวังน้ำเย็น

หมู่ที่ 9 บ้านนาแพะ

พื้นที่ ประมาณ 145.29 ตารางกิโลเมตร ประชากร รวมทั้งสิ้น 9,151 คน

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ        ติดต่อเขตตำบลประดาง

ทิศตะวันออก  ติดต่อเขตตำบลเชียงทอง

ทิศใต้            ติดต่อเขตตำบลเชียงทอง

ทิศตะวันตก    ติดต่อเขตตำบลหนองบัวใต้

 
 
นายสนั่น วงษ์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 ตุลาคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.92.163.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 258,061
 

ใส่ Code ที่ต้องการ

 
: โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
255 หมู่ 7 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
Tel : 055-895103  Fax : 055895103
Email : mynabot@hotmail.com