.

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ยินดีต้อนรับ

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    บุคลากร 
บุคลากร
 
ทำเนียบบุคลากร


นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายคนึงวิทย์ ป้องแก้วอาชันย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวอรัญญา อ่อนละมูล
บริหารงานบุคคล


นางจันทร์เพ็ญ มุ่งปั่นกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางศรัญยพร ยันตะกนก
บริหารงานงบประมาณ


นางชิโนลักษณ์ เรือนติ๊บ
บริหารงานวิชาการ


นางสาวอัจฉรา ลำดวน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวยุพิน ทับเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนริศรา อยู่ชา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางมุกดา พลนาค
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกาญจนา แสนเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุรีธร ขันติโคตร
ครูชำนาญการ


นางมัลลิกา เจียมประเสริฐ
ครชำนาญการพิเศษ


นางสาวศันทนีย์ มีนาค
ครูชำนาญการ


นางสาวสุกัญญา คุ้มอักษร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายจักรกฤษณ์ พรมไชย
ครู ชำนาญการ


นายนพประทีป กองสี
ครูชำนาญการ


นางสาวญาณพัทธ์ อิ่มสุนทรรักษา
ครูชำนาญการ


นายเจษฎา เจริญศรี
ครู


นางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ
ครู


นางสาวสุภัจฉรา กาศสกุล
ครู


นางสาวดาราวรรณ เศวตกุล
ครู


นางสาวหทัยรัตน์ โปธาคำ
ครูผู้ช่วย


นางสาวณัฏฐวรรณ สีคำ
ครูผู้ช่วย


นางสาวพรทิพย์ ทองด้วง
ครูผู้ช่วย


นายพงษ์ศักดิ์ กันตุ่ม
ครูผู้ช่วย


นายณัฏฐ-นิกานต์ ใหม่วรรณกา
ครูผู้ช่วย


นางสาวพุธชาติ แดงไฟ
พนักงานราชการ


นายปราโมท นึกหมาย
พนักงานราชการ


นายธนพัฒน์ ภูดวง
ครูอัตราจ้าง


นายลอม ด้วงสุข
นักการภารโรง


นางสาวปาลิตา พันธ์ภู่
แม่บ้าน


นายบุญ พันทิม
ช่างครุภัณฑ์ 3


นายวรนิพิฐ ปาลา
ครูชำนาญการ Admin
 
 
นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 25 มกราคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.95.139.100
คุณเข้าชมลำดับที่ 437,151
 

 
: โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
255 หมู่ 7 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
Tel : 055-895103  Fax : 055895103
Email : mynabot@hotmail.com