.

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 

  หน้าหลัก    บุคลากร 
บุคลากร
 
ทำเนียบบุคลากร


นายสนั่น วงษ์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายคนึงวิทย์ ป้องแก้วอาชันย์
ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ


นางสาวอรัญญา อ่อนละมูล
บริหารงานบุคคล


นางจันทร์เพ็ญ มุ่งปั่นกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางศรัญยพร ยันตะกนก
บริหารงานงบประมาณ


นางชิโนลักษณ์ เรือนติ๊บ
บริหารงานวิชาการ


นางสาวอัจฉรา ลำดวน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวยุพิน ทับเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนริศรา อยู่ชา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางมุกดา พลนาค
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกาญจนา แสนเมือง
ครูชำนาญการ


นางสุรีธร ขันติโคตร
ครูชำนาญการ


นางมัลลิกา เจียมประเสริฐ
ครชำนาญการพิเศษ


นางสาวศันทนีย์ มีนาค
ครูชำนาญการ


นางสาวสุกัญญา คุ้มอักษร
ครู ชำนาญการ


นายจักรกฤษณ์ พรมไชย
ครู ชำนาญการ


นายนพประทีป กองสี
ครูชำนาญการ


นางสาวญาณพัทธ์ ทิพยสาร
ครู


นายกิตติภัณฑ์ น้อยยม
ครู


นายเจษฎา เจริญศรี
ครู


นางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ
ครู


นางสาวสุภัจฉรา กาศสกุล
ครู


นางสาวดาราวรรณ ทุ่งกาวี
ครู


นางสาวหทัยรัตน์ โปธาคำ
ครูผู้ช่วย


นางสาวณัฏฐวรรณ สีคำ
ครูผู้ช่วย


นายวรนิพิฐ ปาลา
ครูชำนาญการ


นางสาวพรทิพย์ ทองด้วง
ครูผู้ช่วย


นางสาวพุธชาติ แดงไฟ
พนักงานราชการ


นายปราโมท นึกหมาย
พนักงานราชการ


นายธนพัฒน์ ภูดวง
ครูอัตราจ้าง


นายลอม ด้วงสุข
นักการภารโรง


นางสาวปาลิตา พันธ์ภู่
แม่บ้าน


นายบุญ พันทิม
ช่างครุภัณฑ์ 3
 
 
นายสนั่น วงษ์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 ตุลาคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.92.163.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 258,085
 

ใส่ Code ที่ต้องการ

 
: โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
255 หมู่ 7 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
Tel : 055-895103  Fax : 055895103
Email : mynabot@hotmail.com