หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
      +++
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมการอบรมสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกาษาตอนปลาย 
      +++
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมการอบรมสะเต็มศึกษา 
      +++
โรงเรียนนาโบสถ์พิทยคมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเพื่อเป็นสิริมงคล 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

หนังสือราชการ สพฐ
 

กิจกรรมการดำเนินงาน