หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nabotpit/domains/nabotpit.com/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nabotpit/domains/nabotpit.com/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247 Warning: include(): Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/nabotpit/domains/nabotpit.com/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nabotpit/domains/nabotpit.com/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nabotpit/domains/nabotpit.com/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(): Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/nabotpit/domains/nabotpit.com/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257
  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมการอบรมสะเต็มศึกษา  
      

+++คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมเข้าร่วมการอบรม STEM Education ในระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษา ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม: Warranipit Pala
: 2561-05-17