หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมการอบรมสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกาษาตอนปลาย

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วมการอบรมสะเต็มศึกษา

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยคมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเพื่อเป็นสิริมงคล

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการปรับสภาพพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมเข้าร่วมโครงการจิตอาสา

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมจัดงานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเจ็จการศึกษา ปี 2560

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมจัดกิจกรรม การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 ต่อไป