หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมจัดพิธีประดับยศลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เข้าร่วม การแข่งขันกีฬา มวลชนสัมพันธ์ อำเภอวังเจ้า ณ อ.บ.ต นาโบสถ์

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย หัวใจใสสะอาด เมื่อวันที่ 16 - 17 มกราคม 25

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมเข้าร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2559 ณ หอประชุม อำเภอวังเจ้า

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม นำลูกเสือเข้าค่ายฝึกอบรมหลักสูตร นายหมู่ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมเข้าร่วมการแขงขันคณิตศาสตร์ ในงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนตากพิทยาคม

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุมโรงเรียนอำเภอวังเจ้า

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมเข้าศึกษาดูงาน ธนาคารโรงเรียน จ.กำแพงเพชร

  กิจกรรมวันปีใหม่

  กิจกรรมวันคริสต์มาส

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 ต่อไป