หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  ตารางเรียนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมจัดสอบวัดความรู้ชั้น ม.1 และ 4

  ประกาศโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เรื่อง การสอบราคาจ้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม

  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมนำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา สพม.38 เข้าเยี่ยมบ้านนักเรียน

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมนำลูกเสือเข้ารับการอบรมการดับเพลิง จากหน่วยงานดับเพลิง

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมได้รับมอบหมายจากกลุ่มโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานลูกเสือ-ยุวกาชาด

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมจัดงาน Open House และการแนะแนวการศึกษาต่อ

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม การฝึกสมาธิ ก่อนการสอบ O-net ม.3

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 ต่อไป