หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A MATH ชิงแชมป์ภาคเหนือ

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรม ของ ปตท

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน MATH GENIUS 7

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมจัดการต้อนรับครูบรรจุใหม่ วิชาเอก ดนตรีนาฎศิลป์

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมจัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ ม.1

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมนำลูกเสือเข้าฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เพื่อส่งเสริมคุณธรรมเพื่อเป็นประชาธิไต

  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมจัดกิจกรรม ถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ ปี 2557

  กรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเข้าเยี่ยมชมโครงการมหิงสาต้นกล้าสีขาว

  กิจกรรม Academic Open Hose and Sports ASEN community Relation

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 ต่อไป